logo

15-17 Ekim 2021

VOGUE BODRUM HOTEL

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Tamamlayıcı Tıp Ligi’nde sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin kabulüne ve sunum şekline Bildiri Kurulu karar verir.
2. Tamamlayıcı Tıp Ligi’nde sunulmak üzere başvurusu yapılan bildiriler bildiri@tamamlayicitipligi.com e-mail adresine gönderilmelidir.
3. Bildiri özetleri 500 kelimeyi geçmemelidir.
4. Bildiri özetleri Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır.
5. Özet; Giriş ve Amaç, Metod, Sonuçlar ve Tartışma başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
6. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
7. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
9. Herhangi bir proje desteği alınması durumunda belirtilmelidir.
10. Araştırıcıların araştırma ile ilgili herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır.


Copyright © 2016-2021 TAMAMLAYICI TIP LİGİ. Tüm hakları saklıdır.